•  

  ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်၍

 •  

  ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်၍

 •  

  အလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍

 •  

  စာရွက်စာတမ်းတောင်းဆိုမှု

အရေးကြီးသော ကြေငြာချက်

Orion IT အသက်မွေးမှုကျောင်းတွင် ကိုရိုနာ ပိုးအသစ်သက်ရောက်မှုကိုပံပ်ုးမှုအဖြစ် ၂၀၂၁ခုနှစ်တွင် ကျောင်းဝင်ကြေးကို အခမဲ့သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်

ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲစာရွက်စာတမ်း ဒေါင်းလော့ရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
အွန်လိုင်းအင်တာဗျူးလုပ်ပါမည်

နောက်ဆုံး သတင်းများ